Telekomunikaciona oprema
Kategorije proizvoda
  • Oprema za mobilne telefone

    Oprema za mobilne telefone obuhvata veliki asortiman uređaja, od kojih vam možemo ponuditi prijemnike bežičnog punjača za mobilne telefone kao i bežične punjače za mobilne telefone. Prijemnici bežičnih punjača za mobilne telefone se razlikuju po načinu povezivanja na mobilne uređaje, naime postoje prijemnici koji se povezuju preko USB BM micro konektora i prijemnici koji se povezuju preko USB CM konektora.