Slike su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od proizvoda

Flux AGT-179 špric, 10ml

Ident: 077347
Status: proizvod je dostupan
MP cena: 1.140,00 Din
Minimalna količina je 1
Minimalna količina je 1

Opis

Količina: 10ml
Tip fluksa: RMA
Vrsta fluksa: na bazi kalafonijuma
Koristi se za lemljenje SMD komponenata
Vrsta pakovanja: špric
Izgled fluksa: gel
Mere predostrožnosti:
- P280: Nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitu za oči i lice
- P302 + P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa dosta vode i sapuna
- P321: Specifičan tretman (pogledati više o prvoj pomoći na etiketi)
- P333 + P313: Ako dođe do iritacije kože ili osipa potražite lekarski savet / pomoć
- P362: Skinite kontaminiranu odeću i operite je pre ponovne upotrebe
- P501: Odložite sadržaj nakon upotrebe predajući odgovornoj osobi za uklanjanje otpada ili vraćajući dobavljaču
Pogledaj više
Deklaracija proizvoda

Naziv proizvoda: Flux AGT-179 špric, 10ml

Vrsta: Flux i paste

Uvoznik: Mikro Princ d.o.o.

Šifra: 077347

Jedinica mere: KOM

Zemlja porekla: Poljska

Zemlja uvoza: Poljska